Τετάρτη 10 Σεπτεμβρίου 2014

Έναρξη Σχολικής Χρονιάς

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες,

    Σας καλωσορίζουμε για τη νέα σχολική χρονιά και σας ενημερώνουμε ότι με την υπ` αριθμ. Αριθμ. Πρωτ. Φ. 50/125 / 100563 /Γ1 /30-6-2014,  το σχολείο μας ορίστηκε ως ένα από τα  (17) Πρότυπα Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία, ως Ολοήμερα με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ): που θα λειτουργήσουν από φέτος με εμπλουτισμένο Πρόγραμμα Σπουδών και νέα διδακτικά αντικείμενα.

Αν και θα υπάρξει πληρέστερη ενημέρωσή σας το αμέσως επόμενο διάστημα για το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, σας παραθέτουμε τα βασικά σημεία διαφοροποίησής του από το πρόγραμμα σπουδών του κλασσικού ολοήμερου δημοτικού σχολείου. 

1. Επιμήκυνση του υποχρεωτικού ωρολόγιου προγράμματος μέχρι την 14.00 μ.μ. για όλες τις τάξεις. Το εβδομαδιαίο υποχρεωτικό πρόγραμμα του σχολείου τροποποιείται και αυξάνονται κατά δέκα (10) οι διδακτικές ώρες στις τάξεις Α και Β (από 25 γίνονται 35), κατά πέντε (5) στις τάξεις Γ και Δ (από 30 γίνονται 35) και κατά τρεις (3)  στις τάξεις Ε και ΣΤ (από 32 γίνονται 35). Το σύνολο των διδακτικών ωρών από 174 διαμορφώνεται σε 210. Δεν αλλάζει το διδακτικό και εργασιακό ωράριο των δασκάλων.

2. Η διεύρυνση του ωραρίου αξιοποιείται ως εξής:
· Ενίσχυση του γλωσσικού μαθήματος με αύξηση των διδακτικών ωρών στις Α΄ και Β΄ τάξεις.  
· Ενίσχυση της διδασκαλίας του μαθήματος των μαθηματικών, προκειμένου οι μαθητές να κατακτήσουν τις βασικές μαθηματικές γνώσεις και δεξιότητες με αύξηση των διδακτικών ωρών στις Α΄ και Β΄ τάξεις.
    · Ενίσχυση και βελτίωση της παρεχόμενης ξενόγλωσσης εκπαίδευσης στο δημόσιο σχολείο  και πιστοποίηση. Εισάγεται το μάθημα των Αγγλικών στις Α΄ και Β΄ τάξεις και αυξάνονται οι διδακτικές ώρες στις υπόλοιπες τάξεις. Η προσπάθεια αυτή αποσκοπεί στην τυπική και ουσιαστική εκμάθηση μιας προς το παρόν και αργότερα  δύο ξένων γλωσσών, εκτός της μητρικής, κατά τη φοίτηση των μαθητών στην Υποχρεωτική Εκπαίδευση με παράλληλη πιστοποίηση του επιπέδου σπουδών.
    · Παιδαγωγική αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων των νέων τεχνολογιών. Ταυτόχρονα εισάγεται το μάθημα των Η/Υ στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις. Απώτερος στόχος είναι η πιστοποίηση του βαθμού κατάκτησης των βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων όσον αφορά τις ΤΠΕ κατά τη διάρκεια της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης.
    · Εμπλουτισμός του σχολικού προγράμματος με δραστηριότητες δημιουργικού χαρακτήρα και εναλλακτικού τρόπου μάθησης με την ενίσχυση των αντικειμένων της Αισθητικής Αγωγής. Αυξάνονται οι διδακτικές ώρες της Μουσικής στις Α΄ και Β΄ τάξεις και διδάσκεται από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου. Η Θεατρική Αγωγή εισάγεται στο υποχρεωτικό ωράριο σε όλες τις τάξεις και διδάσκεται από εκπαιδευτικό του αντίστοιχου κλάδου.
    · Οι ώρες του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής αυξάνονται για τις τέσσερις πρώτες τάξεις.

    Η έναρξη του υποχρεωτικού προγράμματος είναι στις 8:05 και η λήξη στις 14:00 για όλες τις τάξεις.

    Το ολοήμερο πρόγραμμα θα ξεκινά στις 14.05 μ. μ. και θα λήγει στις 16.15 μ. μ. με τη δυνατότητα ενδιάμεσης ώρας αποχώρησης στις 15.30-15.40 μ. μ. Το πρόγραμμα θα περιλαμβάνει τη σίτιση των μαθητών και δυο διδακτικές ώρες ημερησίως.

    Μέχρι να πραγματοποιηθεί η ενημερωτική μας συνάντηση, μπορείτε να ενημερωθείτε προσεχώς από το ιστολόγιο του σχολείου μας στη διεύθυνση http://www.2opeiramatiko-rodou.eu .

Αγαπητοί γονείς,

    Η φετινή σχολική χρονιά θα είναι χρονιά μετάβασης για το σχολείο μας από το κλασσικό πρόγραμμα στο Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα.

    Ελπίζουμε να στελεχωθεί άμεσα η σχολική μας μονάδα με τις απαραίτητες ειδικότητες εκπαιδευτικών ώστε το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα να υφίσταται σε πλήρη ανάπτυξη το συντομότερο δυνατό, καθώς και να τροποποιηθούν οι υποδομές και ο εξοπλισμός μας κατά τον καλύτερο τρόπο ώστε να ανταποκρίνονται περισσότερο στο Νέο Πρόγραμμα.

    Από την πλευρά μας, σας υποσχόμαστε να συμβάλουμε στο μέγιστο δυνατό βαθμό στην ομαλή αυτή μετάβαση και ευχόμαστε να είστε κι εσείς δίπλα μας αρωγοί και συνοδοιπόροι.

    Καλωσορίζουμε τους νέους μαθητές του σχολείου μας, τους μαθητές της Α’ τάξης και τους γονείς τους και ευχόμαστε σε όλα τα παιδιά μας μια

Υπέροχη Σχολική Χρονιά!


Η Διευθύντρια
Μαντικού Τίνα - ΣταματίαΑνακοινώσεις-Δράσεις:  http://2oprotypopeiramatiko-rodou.blogspot.gr