Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

«Η Ακαδημία για τα ζώα», Μέρος Β΄


Αξιολόγηση δράσης – αποτίμηση,

Η εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε2 ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Γενικά, οι αρχικοί στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν.
Ειδικότερα, στους γνωστικούς στόχους μπορούμε να επισημάνουμε την απόκτηση γνώσεων σχετικούς με τη νομοθεσία που αφορά την κακοποίηση ζώων, γενικότερες γνώσεις σχετικές με τα κατοικίδια ζώα (φυσιολογία, περιποίηση, ευθύνες, επίδραση στη ζωή των ανθρώπων κ.τ.λ), χρήση και εξοικείωση με Τ.Π.Ε κ.τ.λ. και  γνώσεις σχετικές με τη διαδικασία  οργάνωσης και πραγματοποίησης μιας εκστρατείας γενικότερα.
Στο συναισθηματικό τομέα οι μαθητές μέσα από τις δράσεις της εκστρατείας, ήρθαν σε επαφή και έμαθαν να αναγνωρίζουν κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της λανθασμένης ανθρώπινης δραστηριότητας που σχετίζεται με θέματα ζώων. Έγινε συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές σχετικών με αυτά τα προβλήματα. Έμαθαν να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, για τις οποίες προσπάθησαν να ενημερώσουν το σύνολο των μαθητών και γονέων του σχολείου μας και εργάστηκαν συλλογικά για την εκπόνηση όλων των εργασιών της εκστρατείας (θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού, υλικού, οικονομικά θέματα κ.α).
Τέλος, κατά την εκπόνηση δράσεων σχετικές με την εκστρατεία, αναπτύχθηκε η διαθεματικότητα, καθώς ο βαθμός εμπλοκής διαφόρων άλλων μαθημάτων και ο βαθμός ουσιαστικής αξιοποίησής τους ήταν πολύ μεγάλος (συγγραφή αιτητικής επιστολής – γλώσσα, σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου σε Η/Υ – γλώσσα, Τ.Π.Ε, δημιουργία σεναρίου και μικρού μήκους ταινία – γλώσσα, Τ.Π.Ε, κατασκευή ετικετών, αφίσας, φυλλαδίων – εικαστικά, διαχείριση χρηματικού ποσού και αξιοποίησή του – μαθηματικά).
Τα αποτελέσματα της εκστρατείας αξιοποιήθηκαν στα προβλήματα της τοπικής μας κοινωνίας, καθώς μέσω αυτής βοηθήθηκαν τοπικοί φιλοζωικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.