Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2015

ΘΕΜΑ: Έλεγχοι Προόδου- α΄Τρίμηνο

Αγαπητοί γονείς ,

Σας ενημερώνουμε ότι τη: Δευτέρα 21/12/2015 
και ώρα: 12:00-14:00 μ.μ. θα δοθούν  οι Έλεγχοι Προόδου 
στους μαθητές Γ΄, Δ΄ ,Ε΄, Στ΄ τάξεων του σχολείου μας.

Την ίδια ώρα θα γίνει ενημέρωση γονέων για την 
πρόοδο των μαθητών των Α΄ και Β΄ τάξεων.

Από τη Διεύθυνση του Σχολείου