Πέμπτη 22 Σεπτεμβρίου 2016

ΤΟ ΠΕΙΡΑΜΑ ΤΟΥ ΕΡΑΤΟΣΘΕΝΗ

Στη σχολική μας μονάδα βιώσαμε  μία  ιδιαίτερη διεπιστημονική εκπαιδευτική εμπειρία. Με αφορμή την «Φθινοπωρινή Ισημερία»,  αναβιώσαμε με τους μαθητές/τριες   μας το ιστορικό πείραμα του Ερατοσθένη για τον υπολογισμό της Περιφέρειας της Γης.
Η πρωτότυπη  βιωματική   αυτή δράση με βασικές αρχές της ερευνητικής μεθοδολογίας, υλοποιήθηκε στο σχολείο μας έχοντας ως στόχο την ανάδειξη του πειράματος, ως αναπόσπαστου συστατικού της εκπαιδευτικής κατά την οποία οι μαθητές/τριες ως σύγχρονοι “Γεω-μέτρες”  στερέωσαν κατακόρυφα ράβδους /βιβλία και μέτρησαν το ύψος τους και το μήκος της σκιάς τους και στη συνέχεια, με απλούς μαθηματικούς υπολογισμούς και με τη βοήθεια κατάλληλων εφαρμογών των Νέων Τεχνολογιών (Google Earth, SunCalc κ.ά.), υπολόγισαν την περιφέρεια και την ακτίνα της Γης.

Πατήστε στην αφίσα για να δείτε το video

Οι μαθητές/τριες μας λοιπόν είχαν την ευκαιρία  εκτελώντας το ιστορικό αυτό πείραμα  να γνωρίσουν αφενός το μεγαλείο της εξέχουσας προσωπικότητάς ενός μεγάλου επιστήμονα και αφετέρου  να πάρουν πειραματικές μετρήσεις, να εκτελέσουν υπολογισμούς και να χρησιμοποιήσουν τις Νέες Τεχνολογίες  εποικοδομητικά.

 Τέλος μέσω της δράσης αυτής αναδείξαμε και την αξία της συνεργασίας  των μαθητών/τριών /εκπαιδευτικών του σχολείου μας , με μαθητές και εκπαιδευτικούς από άλλα σχολεία του πλανήτη μας.