Δευτέρα 24 Φεβρουαρίου 2020

«Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης ως μοχλός προσέγγισης των λαών της»


PROJECT  ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΤΗΣ Ε' ΤΑΞΗΣ ΤΟΥ 
2ου ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ

Στα πλαίσια του 1ου ελληνικού ευρωπαϊκού μαθητικού συνεδρίου που διοργανώνεται τον Μάρτιο του 2020 στην Κωνσταντινούπολη με θέμα: «Ο θεσμός της πολιτιστικής πρωτεύουσας της Ευρώπης ως μοχλός προσέγγισης των λαών της» και επιμέρους θέμα την ίδια την Πόλη, την ιστορία της, τον πολιτισμό της, τον Ελληνισμό και την πολυπολιτισμικότητα της, οι μαθητές και οι μαθήτριες της Ε’ τάξης του 2ου Πειραματικού Σχολείου Ρόδου δημιούργησαν εργασίες ενταγμένες σε project που αφορά τα μνημεία της Κωνσταντινούπολης.