Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020-2021

Παρακαλώ όπως έως ΤΡΙΤΗ 30-06-2021 και ώρα 12:00 προσέλθετε με τα δικαιολογητικά εγγραφής της Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ για το 2020-2021, σύμφωνα με τις οδηγίες . Απαραίτητο  το πρωτότυπο πιστοποιητικό φοίτησης του ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ευχαριστώ