Κυριακή 4 Οκτωβρίου 2020

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΚΟΠΟ ΤΗΣ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ