Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020

Ρυθμίσεις βαθμολογίας Α΄ τριμήνου στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2020-2021

 ΦΕΚ: ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Α΄ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ