Τετάρτη 3 Μαρτίου 2021

«Αναστολή δια ζώσης διδασκαλίας στη Ρόδο σε όλες τις δομές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης - πλην της Ειδικής Αγωγής»

Σας ενημερώνουμε ότι μετά τις σημερινές ανακοινώσεις της Ελληνικής Κυβέρνησης, στο Χάρτη Υγειονομικής Ασφάλειας και Προστασίας από τη λοίμωξη covid-19 η Ρόδος εισέρχεται στο Επίπεδο Γ (Πολύ Αυξημένου Κινδύνου – βαθύ κόκκινο) από αύριο 4 Μαρτίου 2021 στις 06:00 μέχρι τις 16 Μαρτίου 2021 06:00.

Στο επίπεδο αυτό επέρχεται αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών, ολοήμερων σχολείων γενικής εκπαίδευσης) και ξεκινά η σύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία (κατ’ εφαρμογή της υπό στοιχεία 120126/ΓΔ4/12.9.2020 (Β’ 3882) κοινής απόφασης της Υπουργού και της Υφυπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, όπως έχει τροποποιηθεί με τις υπό στοιχεία 131451/ΓΔ4/30.9.2020 (Β’ 4264), 151978/ΓΔ4/7.11.2020 (Β’ 4900) και 155689/ΓΔ4/ 14.11.2020 (Β’ 5044) όμοιες αποφάσεις). Εξαιρούνται οι δομές Ειδικής Αγωγής, στις οποίες συνεχίζεται η δια ζώσης διδασκαλία.

Έτσι, από αύριο 4/3/2021 μέχρι και τις 16 Μαρτίου 2021 η εξ αποστάσεως διδασκαλία θα γίνεται στην απογευματινή ζώνη (14:10 μέχρι 17:20).