Τετάρτη 24 Αυγούστου 2022

ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΜΟΡΙΟΔΟΤΗΣΗΣ"Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για απόσπαση, μπορούν να υποβάλλουν ένσταση επί της μοριοδότησής τους στον αξιολογικό πίνακα , στην πλατφόρμα της αίτησής τους σε ειδικό πεδίο από σήμερα 24/08/2022 στις 15.00  έως 25/08/2022 στις 15.00"

 

 

Το ΕΠΕΣ

των ΠΕΙ.Σ Ρόδου

ΑΞΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ