Σάββατο 2 Σεπτεμβρίου 2023

ΜΕΤΕΓΓΡΑΦΕΣ

 Ανακοινώνεται ότι τα  Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου θα δέχονται αιτήσεις μετεγγραφής για τις κενές θέσεις των τάξεων τους από  01 / 09 /2023 έως και 07 /09 / 2023.

Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες, μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση του σχολείου που επιθυμούν.

Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται αντίστοιχα από τους Διευθυντές των 1ου  και 2ου  Πειραματικού Δ.Σ Ρόδου.

Η κλήρωση εφόσον χρειαστεί  θα πραγματοποιηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων στις 7 Σεπτεμβρίου 2023.


Σύνδεσμος: 

https://drive.google.com/file/d/1n90fqsjh7NxKcEZvOEURjV6eYUH7QAEg/view?usp=drivesdk