Τρίτη 16 Ιουνίου 2015

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1ης ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ 1ης  ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ

2015-2016


1.Αίτηση
για το 2ο Πρότυπο-Πειραματικό Πόλεως Ρόδου
ΕΓΙΝΕ

1.Πιστοποιητικό Γέννησης

ΑΥΤΕΠΑΓΓΕΛΤΑ
Έτος Γέννησης
2009

2. Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή: αφορά το μάθημα της Γυμναστικής-το έντυπο δίνεται από το σχολείο συμπληρώνεται και επιστρέφεται αρχές του Σεπτέμβρη

ΓΟΝΕΑΣ

3. Βιβλιάριο Υγείας/Εμβόλια- φωτοτυπία

ΓΟΝΕΑΣ
  Βεβαίωση Φοίτησης από το Νηπιαγωγείο
ΓΟΝΕΑΣ
ΑΙΤΗΣΗ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ- το έντυπο δίνεται από το σχολείο
ΤΟ ΣΥΜΠΛΗΡΩΝΕΤΕ ΑΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ως 19-06-2015
ΓΟΝΕΑΣ