Τετάρτη 17 Ιουνίου 2015

ΔΙΟΙΚΟΥΣΑ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΤΥΠΩΝ KAI ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ
                                 ΕΠ.Ε.Σ  Π.Σ ΡΟΔΟΥ
                            ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ
ΣΤΑ  ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΡΟΔΟΥ

  Ανακοινώνεται ότι τα  Πειραματικά Δημοτικά Σχολεία Ρόδου θα δέχονται αιτήσεις μετεγγραφής για τις κενές θέσεις των τάξεων τους από  17 / 06 /2015 έως και 08 /09 / 2015.
  Καλούνται οι ενδιαφερόμενοι γονείς ή κηδεμόνες, μέσα στο πλαίσιο της παραπάνω καθορισμένης χρονικής προθεσμίας, να υποβάλουν αίτηση στη Διεύθυνση του σχολείου που επιθυμούν.
Η παραλαβή των αιτήσεων θα γίνεται από τους Διευθυντές των 1ου  και 2ου  Πειραματικού Δ.Σ Ρόδου.
Για την κατάθεση αίτησης από τρίτο πρόσωπο απαιτείται εξουσιοδότηση του γονέα ή κηδεμόνα, θεωρημένη από την αστυνομία ή ΚΕΠ.
Η κλήρωση εφόσον χρειαστεί  θα πραγματοποιηθεί ενώπιον των ενδιαφερομένων στις 9 Σεπτεμβρίου 2015.

Πληροφορίες:

Δ/ντής 1ου Π.Σ Ρόδου, κ. Ηλίας Βασιλειάδης,τηλ: 6932290443

Δ/ντρια 2ου Π.Σ Ρόδου, κ. Τίνα Μαντικού,  τηλ: 6937403144

ΚΕΝΑ

1ΟΥ 9/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Β΄
2
Γ΄
10
Δ΄
2
Ε΄
12
ΣΤ΄
2


2ΟΥ 9/Θ ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΡΟΔΟΥ
ΤΑΞΕΙΣ
ΚΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Β΄
8
Γ΄
3
Δ΄
0
Ε΄
10
ΣΤ΄
8

ΕΠ.Ε.Σ
 ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΩΝ Δ.Σ ΡΟΔΟΥ