Σάββατο 14 Νοεμβρίου 2015

ΔΙΚΤΥΟ: ΦΥΣΗ ΧΩΡΙΣ ΣΚΟΥΠΙΔΙΑ

http://www.slideshare.net/tinamantikou/20142015-55406295
  1.  Δίκτυο «Φύση χωρίς σκουπίδια» για το σχολικό Έτος 2014-2015.
  2. Το σχολείο μας συνοδοιπόρος στις καινοτόμες εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις δε θα μπορούσε παρά να ακολουθήσει το εκπαιδευτικό δίκτυο «Φύση χωρίς σκουπίδια» Οι δράσεις για το σχολικό έτος 2014-2015 είχαν ως βασικό άξονα την προστασία του περιβάλλοντος από διαφορετικές οπτικές γωνίες (Ανακύκλωση- απορρίμματα, πόσιμο νερό, προστασία δασών, προστασία του βυθού της θάλασσας). Η θεματολογία αυτή επιλέχθηκε με αφορμή τη γενικότερη απειλή του πλανήτη που κυριαρχεί στην εποχή μας. Εδώ θα θέλαμε να σας παρουσιάσουμε δείγματα από τη δουλειά μας.