Τρίτη 7 Οκτωβρίου 2014

Εισήγηση καινοτόμου διδακτικής δράσης στο πλαίσιο του μαθήματος της γερμανικής γλώσσας στην ΣΤ’ τάξη


Από: Φανή Παραφόρου, εκπαιδευτικός ΠΕ07 Γερμανικής Γλώσσας στο 2ο ΠΠΔΣ Ρόδου
Προς: ΕΠΕΣ Πρότυπών Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων ΡόδουΘέμα:        Εισήγηση καινοτόμου διδακτικής δράσης στο πλαίσιο του μαθήματος της γερμανικής γλώσσας στην ΣΤ’ τάξη (2ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου)Πρόκειται για τη συμμετοχή των τμημάτων γερμανικής γλώσσας της ΣΤ τάξης του 2ου ΠΠΔΣ Ρόδου στο διεθνές project ανταλλαγής e-mail με τίτλο “Das Bild der Anderen, συντονιστής του οποίου είναι για τη γερμανική γλώσσα το Goethe Institut. Το έργο διενεργείται στο πλαίσιο ενός ευρύτερου προγράμματος συνεργασίας με τίτλο «The Image of the Other» του δικτύου συνεργασίας European Schools Project Association.

“The Image of the Other is one of our well known and best examples of collaborative projects in which teachers and pupils use internet and the project material as a starting point for the most crucial part in a collaborating process: the dialogue in which you exchange information, data, viewpoints, etc., on many different subjects with colleagues and peers abroad. A foreign language is often needed, as a medium, for international collaborative teleprojects, Computer Supported Collaborative Learning projects (CSCL-projects) or collaborative e-learning projects, as well as being the object for teaching and learning.”

Στόχος της καινοτόμου διδακτικής δράσης είναι η δημιουργία κινήτρων στις μαθήτριες και τους μαθητές από την πρώτη κιόλας διδακτική ώρα, να επικοινωνήσουν δι’ αλληλογραφίας στην ξένη γλώσσα – στη γερμανική εν προκειμένω, αξιοποιώντας ταυτόχρονα τις δυνατότητες επικοινωνίας που τους δίνει η χρήση νέων τεχνολογιών. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα στις μαθήτριες και τους μαθητές να αφηγηθούν προσωπικά τους στοιχεία, να αποκτήσουν μια εικόνα για τους συνομηλίκους τους σε άλλες χώρες και να συνειδητοποιήσουν ταυτόχρονα τον ίδιο τους τον εαυτό. Η ενασχόληση μεταξύ συνομηλίκων με τον πολιτισμό και την καθημερινότητα σε δυο διαφορετικές χώρες – τη δική μου χώρα και τη χώρα του ‘φίλου’ ή της ‘φίλης’ – αποτελεί προϋπόθεση για τη δημιουργία φιλικού κλίματος.

Συγκεκριμένα για το μάθημα της γερμανικής ως β’ ξένης γλώσσας τα οφέλη από τη συμμετοχή του προγράμματος εκτιμώνται ως εξής:
(α) βελτιώνονται οι δεξιότητες ανάγνωσης και γραφής,
(β) εμπεδώνεται το λεξιλόγιο και η γραμματική
(γ) οι μαθήτριες και οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου καθώς και με τη χρήση online λεξικών
(δ) στο πλαίσιο μιας συγκεκριμένης επικοινωνιακής περίστασης, της διαδικτυακής αλληλογραφίας, η εκμάθηση της γλώσσας ζωντανεύει
(ε) η επικοινωνία με συνομηλίκους λειτουργεί ενθαρρυντικά – ακόμη και για τους πιο αδύναμους μαθητές – καθώς η εξατομικευμένη περίσταση επικοινωνίας τους δίνει τη δυνατότητα να δράσουν αυτόνομα, χρησιμοποιώντας την ξένη γλώσσα χωρίς αναστολές.


Υλοποίηση προγράμματος
Τρόπος δράσης:
1ο βήμα: εύρεση συνεργαζόμενου σχολείου μέσω της σχετικής πλατφόρμας
2ο βήμα: συμφωνία μεταξύ συνεργαζόμενων σχολείων σχετικά με βασικά σημεία συνεργασίας (αριθμός μαθητών, συχνότητα αλληλογραφίας) και επιβεβαίωση συνεργασίας (ανάρτηση σε σχετική ιστοσελίδα)
3ο βήμα: έναρξη επεξεργασίας 1ου κειμένου προς αποστολή – αποστολή 1ου ηλεκτρονικού μηνύματος από τους συμμετέχοντες μαθητές – λήψη μηνυμάτων μαθητών συνεργαζόμενου σχολείου κ.ο.κ. – ανταλλαγή μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μέχρι το πέρας της σχολικής χρονιάς
4ο βήμα: αξιολόγηση προγράμματος κ.λπ.
Χρονικό πλαίσιο υλοποίησης: Οκτώβριος 2014-Ιούνιος 2015

Ως παραδοτέο υλικό ορίζεται η καταγραφή και τεκμηρίωση των επιμέρους δράσεων, οι οποίες συνίστανται (α) στην επεξεργασία ειδικά καταρτισμένων φύλλων εργασίας για την προσφορότερη προετοιμασία και ευχερέστερη σύνταξη της κάθε επιστολής, καθώς και (β) στις ηλεκτρονικές επιστολές των μαθητριών και των μαθητών.