Πέμπτη 19 Μαΐου 2016

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ