Δευτέρα 2 Μαΐου 2016

« Διεθνές έτος οσπρίων 2016 »


 Η IYP 2016 έχει ως στόχο να αυξήσει την ευαισθητοποίηση στα διατροφικά οφέλη των οσπρίων στο πλαίσιο της βιώσιμης παραγωγής τροφίμων με στόχο την επισιτιστική ασφάλεια και τη διατροφή.

 Το έτος θα δημιουργήσει μια μοναδική ευκαιρία για να ενθαρρύνει συνδέσεις σε όλη την τροφική αλυσίδα, που θα αξιοποιούν καλύτερα τις πρωτεΐνες των οσπρίων που βασίζονται, περαιτέρω στην παγκόσμια παραγωγή οσπρίων, να αξιοποιήσει καλύτερα την σπορά και την αντιμετώπιση των προκλήσεων στον τομέα του εμπορίου των οσπρίων. 
Όλο το Σχολείο μας συμμετέχει στη δράση αυτή, δημιουργώντας το παρακάτω blog "αφιέρωμα" στο « Διεθνές έτος οσπρίων 2016 » :