Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου 2015

Τρίτη 1 Σεπτεμβρίου 2015

PROJECT ΣΤ ΤΑΞΗΣ 2014-2015

<iframe src="http://www.slideshare.net/tinamantikou/slideshelf" width="615px" height="470px" frameborder="0" marginwidth="0" marginheight="0" scrolling="no" style="border:none;" allowfullscreen webkitallowfullscreen mozallowfullscreen></iframe>
« Δημιουργία  διαφήμισης με ψηφιακό κόμικς» οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης   δημιούργησαν κόμικς   τεσσάρων παραθύρων  με θέμα  τη διαφήμιση ταινιών