Τετάρτη 21 Μαρτίου 2018

Θέμα : Εισαγωγή μαθητών και μαθητριών στα Πειραματικά Σχολεία και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019.Σας ενημερώνουμε ότι  η απόφαση για την «Εισαγωγή μαθητών/τριών και σχετικές ρυθμίσεις στα Πειραματικά και στα Πρότυπα Σχολεία για το σχολικό έτος 2018-2019» έχει αναρτηθεί  στην ιστοσελίδα της Δ.Ε.Π.Π.Σ.


Η  έναρξη υποβολής αιτήσεων των ενδιαφερομένων έχει ορισθεί η:
30η Απριλίου 2018.

Πέμπτη 15 Μαρτίου 2018

Ενημέρωση προόδου και βαθμοί Β' τριμήνου

Σας γνωρίζουμε ότι: η ενημέρωση των γονέων - κηδεμόνων για την πρόοδο των μαθητών/τριων της, καθώς και η επίδοση των ελέγχων προόδου στους μαθητές/τριες των άλλων τάξεων θα πραγματοποιηθεί ως εξής:
ΔΕΥΤΕΡΑ: 19 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018:
Ομαδική ενημέρωση των γονέων - κηδεμόνων της Α΄και Β΄ τάξης  από  13.20΄- 14.00΄
ΚΑΙ   από Δ2 : επίδοση των ελέγχων προόδου
ΤΡΙΤΗ: 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2018
Επίδοση των ελέγχων προόδου: από  13.20΄- 14.00΄ για τις τάξεις/τμήματα:
Γ΄, Δ1, Ε΄, ΣΤ1 και ΣΤ2
* ΠΡΟΣΟΧΗ:
Έλεγχοι θα δοθούν μόνο τις συγκεκριμένες ημέρες και ώρες.  Για την εύρυθμη λειτουργία του σχολείου παρακαλούνται οι κηδεμόνες να προσέλθουν μόνο στο προκαθορισμένο χρονικό διάστημα.
Οι εκπαιδευτικοί ειδικοτήτων θα δέχονται τους γονείς – κηδεμόνες στο γραφείο των εκπαιδευτικών ή στις αίθουσες των εργαστηρίων.
Τα παιδιά θα σχολάσουν κανονικά βάσει προγράμματος.
Το Ολοήμερο πρόγραμμα θα λειτουργήσει κανονικά.