Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2015

Εξειδικευμένη Εκπαιδευτική υποστήριξη«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ΤΟΥ ΕΣΠΑ
Διάρκεια: 10.08.2010-31.12.2015
Προϋπολογισμός: 53.720.662.71,00 ευρώ.


Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για πέντε σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014 και 2014-2015). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής μέσα από κατάλληλα επιμορφωμένο εκπαιδευτικό προσωπικό, το οποίο υποστηρίζει τους μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Το προσωπικό αυτό προσλαμβάνεται, επιμορφώνεται, και υποστηρίζεται επιστημονικά και συμβουλευτικά, από κατάλληλες δομές. 

Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με  ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της ενσωμάτωσης τους κοινωνικά στη σχολική τάξη του γενικού σχολείου και κατ’ επέκταση στη σχολική κοινότητα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα να βελτιώσει την προσβασιμότητα των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και να αντιμετωπίσει τον κοινωνικό αποκλεισμό.
Τετάρτη 4 Φεβρουαρίου 2015

«Η Ακαδημία για τα ζώα»

Μαθητική εκστρατεία ευασθητοποίησης και ενημέρωσης με φιλοζωικό περιεχόμενο:
«Η Ακαδημία για τα ζώα»
Σχολική μονάδα: 2ο Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ρόδου
Υπεύθυνη Εκπαιδευτικός: Τσαμπίκα Αργυρού
Τάξη:Ε2
Αριθμός μαθητών:18
Περίοδος υλοποίησης : 17 Νοεμβρίου – 19 Δεκεμβρίου 2014
Περιγραφή της δράσης/ εκστρατείας
Οι μαθητές του Ε2 του 2ου Πρότυπου Πειραματικού σχολείου Ρόδου, πραγματοποίησαν  μία εκστρατεία, η οποία περιλάμβανε μια σειρά από δράσεις ευαισθητοποίησης απέναντι στα ζώα. Στα πλαίσια της εκστρατείας «Η Ακαδημία για τα ζώα», οι μαθητές:
·        Έστειλαν επίσημη αιτητική επιστολή στην Διεύθυνση του Σχολείου, προκειμένου να πάρουν έγκριση για τη διεξαγωγή των δράσεων στα πλαίσια της εκστρατείας.
·        Δημιούργησαν ενημερωτικά φυλλάδια σχετικά με την εκστρατεία,  τα οποία μοιράστηκαν  στο σύνολο των μαθητών του σχολείου.
·        Δημιούργησαν λογαριασμό ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ειδικά για τις ανάγκες τις εκστρατείας, στον οποίο καλούσαν τους μαθητές των υπολοίπων τάξεων να στείλουν φωτογραφίες με τα δικά τους κατοικίδια ζώα.
·        Κατασκεύασαν ετικέτες με το όνομα της εκστρατείας, προκειμένου να φορεθούν κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης από τα όλους τους συμμετέχοντες στην εκστρατεία.
·        Έφτιαξαν αφίσες με ενημερωτικό περιεχόμενο σχετικά με τα οφέλη που προσφέρουν στον άνθρωπο τα κατοικίδια ζώα και το νέο νόμο που ψηφίστηκε το 2014 στην Ελλάδα για τα ζώα.
·        Συνέταξαν και μορφοποίησαν ενημερωτικό φυλλάδιο  με περιεχόμενο φιλοζωικού χαρακτήρα , το οποίο και αναπαρήγαγαν με δικά τους έξοδα, προκειμένου να μοιραστεί  σε γονείς και μαθητές.
·        Έγραψαν και σκηνοθέτησαν μικρού μήκους ταινία, με φιλοζωικό περιεχόμενο ευαισθητοποίησης, την οποία και προέβαλαν στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας.


·        Συγκέντρωσαν το χρηματικό ποσό των 270 ευρώ, με το οποίο αγόρασαν 360 κιλά ζωοτροφή (για σκύλους), την οποία και μοίρασαν εξίσου στους 3 μεγαλύτερους φιλοζωικούς μη κερδοσκοπικούς συλλόγους του νησιού σε χριστουγεννιάτικη εκδήλωσή τους.

«Η Ακαδημία για τα ζώα», Μέρος Β΄


Αξιολόγηση δράσης – αποτίμηση,

Η εκστρατεία που πραγματοποιήθηκε από τους μαθητές της Ε2 ολοκληρώθηκε με επιτυχία.
Γενικά, οι αρχικοί στόχοι του προγράμματος επιτεύχθηκαν.
Ειδικότερα, στους γνωστικούς στόχους μπορούμε να επισημάνουμε την απόκτηση γνώσεων σχετικούς με τη νομοθεσία που αφορά την κακοποίηση ζώων, γενικότερες γνώσεις σχετικές με τα κατοικίδια ζώα (φυσιολογία, περιποίηση, ευθύνες, επίδραση στη ζωή των ανθρώπων κ.τ.λ), χρήση και εξοικείωση με Τ.Π.Ε κ.τ.λ. και  γνώσεις σχετικές με τη διαδικασία  οργάνωσης και πραγματοποίησης μιας εκστρατείας γενικότερα.
Στο συναισθηματικό τομέα οι μαθητές μέσα από τις δράσεις της εκστρατείας, ήρθαν σε επαφή και έμαθαν να αναγνωρίζουν κοινωνικά προβλήματα που δημιουργούνται εξαιτίας της λανθασμένης ανθρώπινης δραστηριότητας που σχετίζεται με θέματα ζώων. Έγινε συλλογή δεδομένων από διάφορες πηγές σχετικών με αυτά τα προβλήματα. Έμαθαν να αναζητούν εναλλακτικές λύσεις, για τις οποίες προσπάθησαν να ενημερώσουν το σύνολο των μαθητών και γονέων του σχολείου μας και εργάστηκαν συλλογικά για την εκπόνηση όλων των εργασιών της εκστρατείας (θέματα οργάνωσης, προγραμματισμού, υλικού, οικονομικά θέματα κ.α).
Τέλος, κατά την εκπόνηση δράσεων σχετικές με την εκστρατεία, αναπτύχθηκε η διαθεματικότητα, καθώς ο βαθμός εμπλοκής διαφόρων άλλων μαθημάτων και ο βαθμός ουσιαστικής αξιοποίησής τους ήταν πολύ μεγάλος (συγγραφή αιτητικής επιστολής – γλώσσα, σύνταξη ενημερωτικού φυλλαδίου σε Η/Υ – γλώσσα, Τ.Π.Ε, δημιουργία σεναρίου και μικρού μήκους ταινία – γλώσσα, Τ.Π.Ε, κατασκευή ετικετών, αφίσας, φυλλαδίων – εικαστικά, διαχείριση χρηματικού ποσού και αξιοποίησή του – μαθηματικά).
Τα αποτελέσματα της εκστρατείας αξιοποιήθηκαν στα προβλήματα της τοπικής μας κοινωνίας, καθώς μέσω αυτής βοηθήθηκαν τοπικοί φιλοζωικοί μη κερδοσκοπικοί οργανισμοί.