Δευτέρα 29 Ιουνίου 2020

ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΟ 2020-2021

Παρακαλώ όπως έως ΤΡΙΤΗ 30-06-2021 και ώρα 12:00 προσέλθετε με τα δικαιολογητικά εγγραφής της Α ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ για το 2020-2021, σύμφωνα με τις οδηγίες . Απαραίτητο  το πρωτότυπο πιστοποιητικό φοίτησης του ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Ευχαριστώ 

Πέμπτη 25 Ιουνίου 2020

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ 2020-2021

ΟΛΕΣ ΟΙ ΑΙΤΗΣΕΙΣ ΕΓΙΝΑΝ ΔΕΚΤΕΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΕΔΩ

Πέμπτη 18 Ιουνίου 2020

Παρασκευή 12 Ιουνίου 2020

Ηλεκτρονικές αιτήσεις για εισαγωγή στην Α΄τάξη των Πρότυπων και Πειραματικών Σχολείων για το 2020-2021

Διαδικασία υποβολής αίτησης
1. Το σύστημα ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για την εισαγωγή στα Πρότυπα και Πειραματικά Σχολεία είναι ελεύθερο ως προς την πρόσβαση και δεν απαιτεί αυθεντικοποίηση. Οι γονείς/κηδεμόνες εισέρχονται στο σύστημα του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr) και συμπληρώνουν τα απαιτούμενα, σύμφωνα με το άρθρο 3 της παρούσας, στοιχεία. Στην ηλεκτρονική φόρμα αναφέρεται ευδιακρίτως ότι με την υποβολή ο/η γονέας/κηδεμόνας δηλώνει υπεύθυνα ότι τα υποβαλλόμενα στοιχεία είναι αληθή. Με την υποβολή της αίτησης, ο/η γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που δήλωσε, αποδεικτικό υποβολής της αίτησης το οποίο περιλαμβάνει:
α) Κωδικό αίτησης
β) Κλειδί αίτησης

ΟΔΗΓΙΕΣ: https://www.iep.edu.gr/pps/deppsform.php?fbclid=IwAR0jBBUg9E-3c2qv-UdlwWKdhbijj1uKcF3ly5idCioI5JGP--YMZj0LVw8